Obchodní podmínky

Smluvní podmínky ubytování ve vile a apartmánech GLÜCKSTHALER

Rezervace ubytování se provádí písemně e-mailem, telefonicky nebo vyplněním rezervačního formuláře na našich webových stránkách.

Doporučujeme klientům při rezervaci uvádět své telefonní číslo, na kterém je možné se sklientem v případě potřeby spojit.

 1. Rezervace akceptovaná a potvrzená Společností je pro obě smluvní strany závazná.
 2. Pro akceptování rezervace je společnost oprávněná požadovat od klienta garanci, a to platbu zálohové faktury ve výši dle dohodnutého objemu ubytování nebo garanci platební kartou.
 3. Klient je povinný uhradit zálohu v uvedené lhůtě splatnosti a zaslat Společnosti doklad o provedení platby anebo na vyžádání uvést detaily své platební karty. Pokud tak Klient neučiní, Společnost není povinná rezervaci dodržet a není možné Klientovi garantovat dohodnutou ubytovací kapacitu.
 4. Cena za ubytování je uhrazena v hotovosti na recepci penzionu GLÜCKSTHALER, bezhotovostně převodem na účet (na základě vystavení zálohové faktury, v tomto případě je potřebné dostatečně identifikovat platbu celým svým jménem a příjmením, variabilním symbolem platby, adresou nebo rodným číslem), nebo zablokováním částky na Klientově účtu předautorizací platební karty (z karty Klienta, anebo rodným číslem – z karty Klienta nebude stržena žádná částka, karta slouží výhradně pro garanci Klientovy závazné rezervace a bude použita pouze v případě oprávněného storno poplatku). Klient je povinný poslat pravdivé a platné informace o své platební kartě. V případě, že autorizace bude bankou odmítnuta bez udání důvodu nebo z důvodu nekrytého účtu, rezervace je neplatná. Klienta, v takovéto situace, informuje e-mailem v průběhu 24 hodin.
 5. Klient je povinný uhradit cenu za ubytování v penizionu GLÜCKSTHALER, anebo případný doplatek při příjezdu v hotovosti nebo platební kartou.

Ubytování ve vile a v apartmánech penziónu GLÜCKSTHALER:

 1. Klient je povinný se ubytovat v den nástupu do 20:00 hodin.  Pozdější nástup je možný pouze v případě předchozí dohody se zaměstnancem na recepci. V případě, že se Klient bez předchozí domluvy nebo oznámení neubytuje do 20:00, jsou zaměstnanci na recepci oprávněni obsadit ubytovací kapacitu jinou osobou/ osobami a požadovat po Klientovi zaplacení storno poplatku za ubytování.
 2. Klient je povinný se odhlásit v den odjezdu do 12:00.

Storno podmínky:

Klient má právo kdykoliv svůj rezervovaný pobyt zrušit. Toto zrušení musí být provedeno písemně na adresu penzionu Glücksthaler Chalet & Apartments, Mölltalweg 223, 8966 Aich, Österreich, anebo emailem na info@glucksthaler.at. Pobyt je nutné stornovat vždy písemně.

Společnosti náleží storno poplatek, který je určený délkou času mezi zrušením pobytu ze strany Klienta (rozhodující je den, kdy bylo storno písemně doručené společnosti) a prvním dnem pobytu následovně:

 • při zrušení pobytu do 30 dní před začátkem pobytu: bez storno poplatku
 • při zrušení pobytu v době od  30 do 20 dní: 35 % z ceny pobytu
 • při zrušení pobytu v době od 20 do 10 dní: 55 % z ceny pobytu
 • při zrušení pobytu v době od 10 do 5 dní: 75 % z ceny pobytu
 • při zrušení pobytu v době od 5 a později: 100 % z ceny pobytu

Na úhradu storno poplatku je Společnost oprávněná započítat Klientem již uhrazenou zálohovou fakturu, anebo použít údaje platební karty Klienta k úhradě storno poplatku.

V Aichu, dne 1.1.2014